Джамии и месджиди в България

18.00 лв.

Автор : Любомир Миков

Издателство : Академично издателство „Проф. Марин Дринов“

ISBN : 978-954-322-879-9

Година : 2017

Корица : твърда

Страници : 346

Език : български

Код: 978-954-322-879-9 Категории: , ,

Описание

Книгата разглежда комплексно следните теми: интериорното устройство на джамиите, тяхната екстериорна специфика и архитектурния им декор. В иследването са включени 88 джамии, строени предимно до началото на ХХ век, между които има и месджиди. Текстът е богато онагледен с 321 цветни илюстраци.

Съдържание

Предговор

Първа глава. Интериорът или религиозната доминанта

Михраб

Минбер

Балкон и колони

Ниши и шкафове

Таван и под

Втора глава. Екстериорът или архитектурната доминанта

Корпус и покривни конструкции

Портални галерии

Врати и прозорци

Минаре

Трета глава. Архитектурен декор

Пластични и живописни форми. Калиграфия

Тухлени, каменни и гипсови орнаменти

Стенописни орнаменти, калиграфия, графити

Заключение

Литература

Показалец на споменатите в изследването джамии, месджиди и намязгяси в България (по градове, села и населени места)

Речник на турско-арабско-персийските термини и названия

Приложение с илюстрации

Опис на илюстрациите на английски език

Резюме на англйски език

Любомир Миков е професор, кандидат на изкуствознанието и доктор на историческите науки. Роден е на 17 август 1947 г. в Лом. Завършва СУ „Св. Климент Охридски“. От 1975 г. работи в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН. През последните 30 години е посветил изследователските си интереси на хетеродоксния ислям, суфизма и османската архитектура и изкуство в България и на Балканите. Той е хоноруван преподавател в Нов български университет и в Националната художествена академия, където чете лекции по османска архитектура и изкуство. Автор е на още 10 книги и на около 150 студии и статии.