-10%

Дигитализация и социални трансформации

12.15 лв.

Автор : съставители – Добринка Пейчева, Валентина Миленкова

Издателство : УИ “ Неофит Рилски”

ISBN : 9789540001135

Година : 2017

Корица : мека

Страници : 324

Език : български

Код: 9789540001135 Категории: , ,

Описание

Дигиталните средства за комуникация в своя традиционен вид – радиа, телевизии, печат и появилите се нови медии (онлайн платформи, сайтове, блогове, влогове и пр.) в пространствената траектория на интернет получават днес тотална всеобхватност и изключителна въздействена мощ. Повлияват мисленето и поведението на хората, тяхното социализиране и емоционалност, потребностите и интересите им. Предизвикват фундаментални промени във всички социални сфери, институции, общности и организационни структури, в отношенията в и между тях. Едновременно с това преструктурират съществуващите комуникационни пространства, „революционизират“ дълголетни културни модели и практики, благоприятстват появата на нови социо-културни конструкти. Предизвикват раждането на нови професии и сфери, на кросмедийни реалии и конструкти и с това безпрецедентно взаимообвързват социалната с медийната битийност.

Настоящата колективна монография е посветена на тази актуална тема. Включва академични автори от три континента със значимо присъствие в съответните си страни – Азия, Африка и Европа. От българска страна присъстват утвърдени учени, както и млади учени от четири водещи български университета (Софийски университет „Кл.Охридски, Университет на национално и световно стопанство, Нов български университет, Югозападен университет „Н.Рилски“) и от БАН….