-10%

ДИДАКТИЧЕСКИ МОДЕЛИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИОЛОГИЯ

23.40 лв.

Автор : Петър Райчев
Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски „
ISBN : 978-954-07-5885-5
Година : 2024
Корица : мека
Страници : 192
Език : български

Описание

Обучението по физиология има фундаментално значение за подготовката на широк кръг от специалисти в областта на хуманната и ветеринарната медицина, биологическите науки, спорта, педагогиката и др. В този смисъл качеството на дидактическия процес е от изключителна важност. В монографията физиологията е разгледана и като наука, и като академична дисциплина. На основата на съдържателен и структурно-логически анализ на утвърденото учебно съдържание са засегнати някои от най-проблемните точки в съвременния учебен процес по физиология.
Книгата „Дидактически модели в обучението по физиология“ от Петър Райчев може да представлява интерес за университетски преподаватели в областта на медицината, спорта и биологията, за учители биолози от средните училища и за любознателни читатели, имащи отношение към физиологичната наука или към проблемите на частните методики във висшите учебни заведения.

Също може да ви хареса…