Дизайн на книгата. Комуникативни и композиционни парадигми на традиционните и модерните типографски стилове

18.00 лв.

Автор : Веселина Вълканова

Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски “

ISBN : 978-954-07-3804-8

Година : 2014

Корица : твърда

Страници : 384

Език : български

Код: 978-954-07-3804-8 Категории: ,

Описание

Изданието е посветено на дизайна на книгата, на елементите, пространствата и принципите на композицията на най-старата медия. Акцентът е върху типографията, видяна през комплексния анализ на микро- и макротипографията, както и през начина й на употреба върху корици, разтвори, титулни страници, различни типове текстове и продукти.
Симетричните, хармонични, балансирани класически построения и конвенцията в типографията на книгата от зората на книгопечатането до наши дни, от една страна, а от друга – визуалните експерименти на модернизма и авангардните оформителски стилове от началото на ХХ век, както и търсенията на постмодерните дизайнери, деконструкцията, демонстрацията на силата на визуалната манипулация и неограничената свобода на личната интерпретация – стилове, подходи, които очертават посоки, тенденции, дават перспектива на развитие на графичния облик на книгата.