Дисертации том 10 – Коланът южно от Долен Дунав – края на III – началото на VII в.

25.00 лв.

Автор : Люба Ангелова Трайкова

Издателство : НАИ с музей – БАН

ISBN : 978-954-9472-53-0

Година : 2018

Корица : мека

Страници : 556

Език : български

Код: 978-954-9472-53-0 Категории: ,

Описание

Съдържание

1. Увод

2. Историографски преглед

3. Класификация и типология на коланните принадлежности

3.1. Видове коланни принадлежности

3.2. Токи

3.2.1. Група А

3.2.2. Група В

3.2.3. Група С

3.2.4. Група D

3.3. Апликации

3.3.1. Група А

3.3.2. Група В

3.4. Накрайници

3.4.1. Група А

3.4.2. Група В

3.5. Разни

3.5.1. Езичета

3.5.2. Други

4. Териториално и хронологично разпространение на коланните принадлежности

4.1. Анализ на археологически обекти с коланни принадлежности

4.2. Териториално и хронологично разпространение на токите

4.3. Териториално и хронологично разпространение на апликациите

4.4. Териториално и хронологично разпространение на накрайниците

5. Предмети за производство на коланни принадлежности

5.1. Модели

5.2. Матрици

5.3. Калъпи

6. Реконструкции на коланни гарнитури

7. Заключение

7.1. Хронология на коланните принадлежности. Хронологични показатели

7.2. Териториално разпространение на коланните принадлежности

7.3. Местопроизводство на коланните принадлежности

7.4. Етническа, полова и социална принадлежност на коланните принадлежности

8. Списък на използваната литература

9. Приложения

9.1. Списък на обектите с коланните принадлежности

9.2. Каталог на коланните принадлежности

9.3. Табла

9.4. Карти

10. Резюме на английски език