Дисертации том 13 – Социални и икономически аспекти на производството на зърнени култури във вътрешна Тракия през късножелязната епоха

15.00 лв.

Автор : Наталия Иванова

Издателство : НАИ с музей – БАН

ISBN : 978-954-947-272-1

Година : 2019

Корица : мека

Страници : 195

Език : български

Код: 978-954-947-272-1 Категории: ,

Описание

Основната цел на изследването е да се проследи процесът на производство, съхранение и обработка на зърнени култури във Вътрешна Тракия през втората половина на I хил. пр. Хр. и да дискутира връзката между използваните земеделски практики и икономическата и социална организация. Задълбоченото изследване на производството на зърнени култури разкрива стратегиите за препитание, нивото на технологични умения, вътрешните и междурегионални комуникации.

Съдържание

Глава I. Въведение

I.1. Териториален и хронологичен обхват

I.2. Късножелязната епоха в Тракия

I.3. Производството на зърнени култури

I.4. История на проучванията

Глава II.Възстановка на земеделските практики

II.1. Археологически запис

II.2. Зърнени култури и палеосреда

II.3. Писмени и иконографски сведения

II.4. Археонотанични изследвания

II.5. Етнографски и експериментални изследвания

II.6. Заключение

Глава III. Производство на зърнени култури

III.1. Техники и инструменти за обработка на земята

III.1.1. Оран

III.1.2. Употреба на мотика

III.1.3. Сеитба

III.1.4. Жътва

III.1.5. Вършитба и веене

III.2. Организация на производството на зърнени култури в Тракия

III.2.1. Земеделски режим

III.2.2. Количество на продукцията

III.2.3. Държавата и земеделието

III.3. Заключение

Глава IV. Съхранение на зърнени култури

IV.1. Модели за съхранение на зърнени култури

IV.1.1. Ями

IV.1.2. Съдове и съоръжения за съхранение

IV.1.3. Състояние на продукцията

IV.2. Съхранение на зърнени култури в Тракия през Късножелязната епоха

IV.2.1. Ями и наземни структури

IV.2.2. Питоси

IV.2.3. Други съоръжения за съхранение

IV.3. Социални и икономически аспекти на практиките за съхранение презз Късножелязната епоха в Тракия

IV.4. Заключение

Главаr V. Съоръжения за смилане на зърно

V.1. Развитие на хромелните камъни

V.1.1. Праисторически хромелни камъни

V.1.2. Олинтска мелница и ротационен хромел

V.2. Олинтски мелници от Тракия. Разпространение и типология

V.2.1. Находки от селища

V.2.2. Находки от ритуален и погребален контекст

V.2.3. Олинтски мелници и обработка на руда

V.2.4. Случайни находки

V.2.5. Типология

V.3. Произход и търговия на олинтски мелници

V.4. Заключение

Галва VI. Заключение

VI.1. Обощение

VI.2. Перспективи за проучване

Библиография

Табла