Дисертации том 14.Керамични съдове и малка пластика от енеолитното селище Градешница

20.00 лв.

Автор : Веселин Данов

Издателство : НАИ с музей – БАН

ISBN : 978-954-9472-77-6

Година : 2019

Корица : мека

Страници : 374

Език : български

Изчерпан

Код: 978-954-9472-77-6 Категории: , ,

Описание

Съдържание

Увод

Глава I. Култура Градешница—Слатино—Дикили Таш — обща характеристика

Глава II. Селището Градешница — преглед на проучванията

Глава III. Керамични съдове от Градешница

III.1. Технологични данни

III.2. Принципи на класификацията и методи при сравнителния анализ

III.3. Класификация

III.4. Украса на керамичните съдове от Градешница

III.5. Знаци върху дъна на съдове

III.6. Анализ на съдовете

III.6.1. Сравнителен анализ на едносъставните съдове

III.6.2. Сравнителен анализ на двусъставните съдове

III.6.3. Сравнителен анализ на трисъставните съдове

III.6.4. Сравнителен анализ на поставките и „цедките“

III.6.5. Сравнителен анализ на похлупаците

Глава IV. Антропоморфната пластика от Градешница

IV.1. Технологични данни

IV.2. Класификация на антропоморфните фигурки

IV.3. Украсата при антропоморфната пластика от Градешница

IV.4. Анализ

Глава V. Зооморфната пластика от Градешница

V.1. Технологични данни

V.2. Класификация на зооморфната пластика

V.3. Анализ

Глава VI. Жертвеници

VI.1. Технологични данни

VI.2. Класификация

VI.3. Украса

VI.4. Анализ

Глава VII. Модели на сгради

VII.1. Технологични данни

VII.2. Класификация

VII.3. Украса

VII.4. Анализ

Глава VIII. Модели на мебели

VIII.1. Класификация

VIII.2. Анализ

Глава IX. Предмети с неясно предназначение

Заключение

Каталог

Карти

Фигури

Табла