Дисертации том 8 – Празници в римската провинция Тракия (I – III век)

20.00 лв.

Автор : Петя Андреева

Издателство : НАИ с музей – БАН

ISBN : 978-954-9472-35-6

Година : 2015

Корица : мека

Страници : 524

Език : български

Код: 978-954-9472-35-6 Категории: ,

Описание

Съдържание

1. Увод

Проувания на проблематиката

Териториален обхват

Хронологичен обхват

2. Празници, организирани от Тракийския койнон

2.1. Александрея Пития

2.2. Други празници, организирани от Тракийския койнон

3. Муниципални празници

3.1. Асклепиея

3.2. Питийски игри в Сердика

3.3. Неокория и празници в провинция Тракия

3.3.1. Кендризея Пития

3.3.2. Северея и Актия Пития Филаделфия

3.4. Антининия Себаста

3.5. Северея Нюмфия

3.6. Свещени агони

3.7. Празници и благодетели

3.8. Други данни за празници на императорския култ

3.8.1. Жертвоприношения

3.8.2. Процеси

3.8.3. Химноди

3.9. Гладиаторски игри

3.9.1. Devotio за императора?

2.9.2. Епиграфски и иконографски данни за гладиатори

3.9.3. Venationes и taurokathapsia

3.10. Честване на όμόνοια

3.10.1. Нумизматични данни за чествание на όμόνοια

3.10.2. Епиграфски данни за чествани на όμόνοια

4. Опит за реконструкция на календара на агоните в провинция Тракия

5. Частни празници

5.1. Розалии

5.2. Празници на религиозни сдружения

6. Заключение

Appedix I. Състезания, включения в програмите на празниците в провинция Тракия

Спортни състезания

Музикални и театрални състезания

Възрастови категории

Appedix II. Празниците като свидетелство за съревнование между градовете в провинция Тракия

Festilals in the Roman province of Thrace (1st — 3rd c. AD) (summary)

Библиография и съкращения

Testimonia antiquа

Каталог

Карти и таблици

Илюстрации