Дисертации т.9 . Въоръжение през Халколита в българските земи

10.00 лв.

Автор : Камен Бояджиев

Издателство : НАИ с музей – БАН

ISBN : 978-954-947-230-1

Година : 2014

Корица : мека

Страници : 231

Език : български

Код: 978-954-947-230-1 Категории: ,

Описание

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД
ГЛАВА I. ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМАТИКАТА
ГЛАВА II. ИСТОРИЯ НА ПРОУЧВАНИЯТА
ГЛАВА III. ОРЪЖИЯ ЗА БЛИЗЪК БОЙ
III. 1. БОЗДУГАНИ
III. 2. БРАДВИ-ЧУКОВЕ
III. 2. 1. КАМЕННИ БРАДВИ-ЧУКОВЕ
III. 2. 2. МЕДНИ БРАДВИ-ЧУКОВЕ
III. 2. 3. РОГОВИ БРАДВИ-ЧУКОВЕ
III. 3. ДВОЙНИ БРАДВИ
III. 3. 1. КАМЕННИ ДВОЙНИ БРАДВИ
III. 3. 2. МЕДНИ ДВОЙНИ БРАДВИ
III. 3. 3. РОГОВИ ДВОЙНИ БРАДВИ
III. 4. ФУНКЦИЯ НА БРАДВИТЕ С ДУПКА
III. 5. ДВОЙНИ ЧУКОВЕ
III. 6. РАЗВИТИЕ НА ОРЪЖИЯТА ЗА БЛИЗЪК БОЙ ПРЕЗ ХАЛКОЛИТА
ГЛАВА IV. ОРЪЖИЯ ЗА ДАЛЕЧЕН БОЙ
IV. 1. ПРАШКИ
IV. 1. 1. ГЛИНЕНИ „ТЕЖЕСТИ ЗА ПРАШКА,,
IV. 1. 2. КАМЕННИ „ТЕЖЕСТИ ЗА ПРАШКА,,
IV. 2. ЛЪКОВЕ И СТРЕЛИ
IV. 2. 1. ЛЪКОВЕ
IV. 2. 2. КОСТЕНИ ВЪРХОВЕ ЗА СТРЕЛИ
IV. 2. 3. МЕДНИ ВЪРХОВЕ ЗА СТРЕЛИ
IV. 2. 4. КРЕМЪЧНИ ВЪРХОВЕ ЗА СТРЕЛИ
IV. 3. КОПИЯ
IV. 3. 1. КРЕМЪЧНИ ВЪРХОВЕ ЗА КОПИЯ
IV. 3. 2. МЕДНИ ВЪРХОВЕ ЗА КОПИЯ
IV. 3. 3. КОСТЕНИ ВЪРХОВЕ ЗА КОПИЯ
IV. 4. РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ФУНКЦИЯ НА ВЪРХОВЕТЕ ЗА СТРЕЛИ И КОПИЯ
ГЛАВА V. РАЗВИТИЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ВЪОРЪЖЕНИЕТО И ДАННИ ЗА ВЪОРЪЖЕНИ КОНФЛИКТИ ПРЕЗ ХАЛКОЛИТА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЯ
РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
ОБРАЗИ
КАРТИ