-10%

Дискодуратере и емпориите в Римска Тракия

16.20 лв.

Автор : Илиян Боянов

Издателство : Авалон

ISBN : 978-954-9704-33-4

Година : 2014

Корица : мека

Страници : 232

Език : български

Код: 978-954-9704-33-4 Категории: , ,

Описание

Монографията е посветена на един особен тип извънградски селищен структури от римската епоха в Тракия, а именно емпориите. Тяхното функциониране през архаичната, класическата и елинистическата епоха е обект на многобройни изследвания, но изясняването на функциите и облика им през римската епоха стана възможно едва в последните десетилетия с археологическите проучвания на емпориум Дискодуратере и публикуването на епиграфския архив на другите засвидетелствани тържища в Тракия. Изследването засяга и проблема за икономическото развитие на римските провинции изобщо и в частност степента на това развитие в провинция Тракия и ролята на емпориите в този процес.

В книгата за пръв път цялостно са представени резултатите от археологическите проучвания на Дискодуратере, анализирани са епиграфските паметници и писмените извори за локализацията и историческото развитие на известните до момента емпории в провинция Тракия през римската епоха.

Илиян Боянов е преподавател по римска археология в Нов български университет и е ръководител на археологическите проучвания в емпориум Дискодуратере.

Съдържание

Предговор

Емпориум Дискодуратере

Историческо развитие на емпориум Дискодуратере

История на проучванията

Името Дискодуратере — проблеми на тълкуването

Историческо развитие

Топография, планировка и архитектура

Местоположение, топография, площ

Укрепителна система

Планировка и архитектура

Пътища и улична мрежа

Водоснабдяване и канализация

Некрополи

Стратиграфия и археологически материали

Стратификация

Археологически материали

Икономика

Монетна циркулация в Дискодуратере

Производство и поминък

Емпориите в Римска Тракия

Поява и развитие на емпориите в Римска Тракия

Терминологични бележки

Емориите в предримската епоха

Емпориите според авторите от римската епоха

Римските емпории в Тракия

Общи положения

Емпориум Пизос

Емпориум Туида

Емпориум Пиретенсиум

Циле

Паремболе

Емпории на територията на Пауталия

Етнически и социален статус на населението

Правно положение на емпориите

Етнически състав на населението

Социален статус

Религиозен живот

Обща характеристика

Емпориите и урбанизацията на провинциите

Критерии за идентификация на емпории

Функции на емпориите в Римска Тракия

Заключение

Summary

Епиграфска документация

Списък на съкращенията

Цитирана литература