Дискретна математика: множества, релации, комбинаторика

15.00 лв.

Автор : Валентин Бакоев
Издателство : КЛМН
ISBN : 9789548212052
Година : 2014
Корица : мека
Страници : 226
Език : български

Описание

В този учебник са представени основни теми от дисциплините „Теория на множествата“ и „Комбинаторика“, които са важи съставни части от курсовете по дискретна математика, изучавани от математическите или компютърните специалности на различни университети. Учебникът може да бъде полезен и в часовете за свободноизбираема подготовка по математика, както и при подготовката на ученици и студенти за състезания по математика и по програмиране, където често се дават комбинаторни задачи.
Съдържание :
Предговор
Увод
I. Множества, релации, функции
1. Множества: основни понятия, операции, свойства
2. Декартово произведение на множества
3. Релации
4. Релации – приложни аспекти
5. Функции
II. Комбинаторика
6. Принципи на изброителната комбинаторика
7. Комбинаторни конфигурации без повторения
8. Нютонов бином. Свойства на биномните коефициенти
9. Комбинаторни конфигурации с повторения
10. N-мерен булев куб: основни понятия, наредби
11. Рекурентни редици и уравнения
12. Решаване на задачи чрез линейни рекурентни уравнения
13. Други видове рекурентни уравнения
14. Две класически комбинаторни задачи
Библиография

Също може да ви хареса…