-10%

Договори за ЕС • Съдебна практика

28.80 лв.

Автор : Станислав Костов

Издателство : Сиби

ISBN : 978-619-226-234-1

Година : 2023

Корица : мека

Страници : 952

Език : български

 

Описание

танислав Костов – съставителство, въведение, препращания, анотиращи бележки, подбор на съдебната практика, информационно приложение

Сборникът съдържа консолидираните текстове на договорите за ЕС в тяхната последна консолидация (ОВ C 202, 7.06.2016 г.). Поместени са и протоколите и декларациите към Договорите, Хартата на основните права и разясненията към нея.

В това издание са отразени и поправките и измененията в договорите и приложените към тях протоколи и декларации, които са приети след публикацията на консолидираните текстове. За тях е направено отбелязване към съответната разпоредба.

Съдебната практика в петото издание е допълнена. Критериите за нейния подбор са прецизирани, а обемът ѝ – разширен.

За допълнително улеснение на читателя в Информационното приложение са включени предметен и хронологичен указател на практиката на Съда на ЕС.

1. Договор за Европейския съюз

2. Договор за функционирането на Европейския съюз

3. Протоколи, приложени към Договорите

4. Декларации, приложени към заключителния акт на междуправителствената конференция, която прие Договора от Лисабон

5. Харта на основните права на Европейския съюз

6. Практика на Съда на Европейския съюз

Информационно приложение

Също може да ви хареса…