Долна Мизия и Тракия в римската имперска система (193–217/218 г. сл. Хр.)

30.00 лв.

Автор : Диляна Ботева
Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски „
ISBN : 9540707110
Година : 1997
Корица : мека
Страници : 379
Език : български , английски

Описание

 Книгата раглежда развитието на римските провинции Долна Мизия и Тракия в периода 193—217/218 г. Анализиран е целият познат изворов материал — нумизматичен, епиграфски, както и сведенията на античните автори. Обоснован е нов метод на исторически анализ, чрез който е изяснена хронологията на императорските легати в двете провинции и се доказва, че зачестилите варварски нападения срещу Империята, довели до кризата през III в. сл. Хр., започват още в края на II в. Твърди се, че в контекста на римската история засиленият натиска на трансдунавските, вероятно готски племена, в района на Дунавксата делта е един от най-важните проблеми за Принципата. В търсене на изход се утвърждава практиката на обявяване на съвладатели, която трасира пътя към Тетрархията.
Съдържание
Предговор
Въведение
Част I: От Антонини към Севери  Хелвий Пертинакс
1. Военачалник и провинциален управител в Долнодунавските земи
2. Императорът и Долнодунавските земи
Част II: Долна Мизия и Тракия при Септимий Север и неговите синове
1. Монетите като исторически извор
2.1. Moesia inferior: монетарници и монетосечене — Долномизийското провинциално монетосечене и неговите исторически свидетелства
2.2. Thracia: монетарници и монетосечене — Тракийското провинциално монетосечене и неговите исторически свидетелства
3. Септимий Север и неговото семейство в Долна Мизия и Тракия: епиграфска документация
3.1. Moesia inferior
3.2. Thracia
4. Долна Мизия и Тракия в имперската политика на Септимий Север и неговото семейство
Част III: Каракала в Долна Мизия и Тракия  години на самостоятелно управление
1. Moesia inferior: монетосечене
2. Thracia: монетосечене
3. Опит за историческа реконструкция
Част IV: Долна Мизия и Тракия при император Макрин
1. Античните автори и техните свидетелства
2. Долна Мизия и Тракия: проблеми и възможни решения
2.1. Moesia inferior
2.2. Thracia
3. Историческа реконструкция
Част V: Постижения
1. Tabulae synchronae: Legati Augisti pro praetor Moesiae inferioris et Thraciae (a. 192—217/218)
2. Tabulae synchronae nummorum Moesiae inferioris et Thraciae (a. 192—211)
3. Itinera principum (a. 192—217)
4. Върхът все още е забулен в облаци
Литература
Съкращения
Регистър

Също може да ви хареса…