Достоевски . Питания на един математик

15.00 лв.

Автор : Петър Попиванов

Издателство : Захарий Стоянов

ISBN : 9789540914961

Година : 2021

Корица : мека

Страници : 184

Език : български

Описание

Второ преработено и допълнено издание .

„В тази книга, посветена на Достоевски, се разглеждат някои аспекти на проблемите, които неговото творчество поставя пред изследователя математик. Те представляват безспорно предизвикателство и се нуждаят от съответните отговори. Известни са хиляди изследвания и тълкувания на творчеството на великия руски писател през последните 150 години. Техните автори са обикновено философи, литературоведи, психолози, русисти – с една дума, достоевсковеди. Постарал съм се да намеря една по-различна гледна точка и да споделя своите възгледи по някои от будещите многолетен интерес въпроси.

Достоевски поставя много проблеми пред читателя и всеки намира по нещо у него, което най-малкото го впечатлява, но може и да го порази, и да го доведе до сериозен размисъл върху вековечните проблеми на битието – за доброто и злото, красивото и красотата, за волята и свободата, за вярата и атеизма. Съзнателно съм оставил настрана тълкуванието на емоционалните моменти и неговия дълбок психологизъм. Съсредоточил съм се (главно) върху предизвикателствата, които Достоевски поставя пред математика, пък и пред всеки ценител на неговия гений с „природоматематическа“ нагласа. Интересувам се от философското и логическото обяснение на творчеството му. Става дума за онези страни от неговите произведения, които допускат такова разглеждане (за „евклидовия“ и „неевклидовия“ ум, за възможностите на логиката, за аксиоматиката и по-специално за успоредните прави). Безспорно интерпретирането и тълкуването на повдигнатите по-горе въпроси изискват използването на средствата на математическата логика. Щом има логика, значи има и философия.“
Петър Попиванов
Петър Попиванов е роден през 1946 г. в София. Баща му, акад. Радой Попиванов, е известен български учен в областта на медицинската биология и имуногенетиката, министър на народното здраве (1977 – 1988). П.Попиванов завършва Факултета по математика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1969 г. В периода 1970 – 1973 г. е докторант в Московския държавен университет „М. В. Ломоносов“. Защитава докторска дисертация в Москва през 1973 г. и втора дисертация за доктор на науките в Софийския университет през 1986 г.

От 1969 до пенсионирането си през 2016 г. работи в Института по математика и информатика (ИМИ) на БАН. Ръководи секция „Диференциални уравнения“ в ИМИ от 1989 до 2011 г. Председател е на Научния съвет на Института в периода 1995 – 2008 г., а от 2004 до 2013 г. е член на Управителния съвет на БАН. Автор е на над 165 научно-изследователски статии и 5 монографични труда в областта на математиката, както и на публикации върху математически и логически проблеми в творчеството на известни писатели.

П.Попиванов е доктор хонорис кауза на Русенския университет „Ангел Кънчев“. Награден е с почетния знак на БАН по случай 60-ия си юбилей с медала „Проф. Марин Дринов“ с лента за 65-ия си юбилей и със знака на председателя на БАН за 70-ия си юбилей.