Държавата от древността до модерната епоха

17.00 лв.

Автор : Костадин Паев

Издателство : Парадигма

ISBN : 9789543263981

Година : 2020

Корица : мека

Страници : 2016

Език : български

Описание

В нея се разглеждат както класическите, така и модерните теории за появата на държавата, а също и историческата типология и развитието на държавата във времето. На практика, книгата проследява историята на институцията „държава“ от Древността до Модерната епоха.

СЪДЪРЖАНИЕ:

ПРЕДГОВОР
МНОГОСТРАННОТО ИЗУЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВАТА (НАМЕСТО увод)
I. ТЕОРЕТИЧНИ ВЪПРОСИ НА ДЪРЖАВАТА
§1. Държавата като социална общност
§2. Политическа същност на държавата
§3. Икономически основи на държавата
§4. Държавата като юридическа категория
§5. Държавата, религиите и идеологиите
§6. Определенията за държавата
§7. Наименованието „държава“
§8. Класическите теории за държавата
§9. Съставни (конститутивни) елементи на държавата

II. ИСТОРИЧЕСКО ВЪЗНИКВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ДЪРЖАВАТА
§10. Модерните теории за възникването на държавата
§11. Преддържавни политически обединения
§12. Номадската държава
§13. Историческа типология на държавата
А. Харизматичната (архаична) държава
Б. Традиционната държава
1) Урбанистичната териториална държава
2) Империята
3) Феодалната държава
в. Рационалната държава

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ – ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗА ДЪРЖАВАТА
ЛИТЕРАТУРА