-10%

Европеистика . Актуални икономически аспекти

16.20 лв.

Автор : Емилия Георгиева , Николай Величков , Кристина Стефанова

Издателство : РИК “ Минерва “

ISBN : 9789548702553

Година : 2021

Корица : мека

Страници : 272

Език : български

Изчерпан

Описание

Настоящият труд е опит да бъдат представени най – важните теми и проблеми , свързани с Европейския съюз .
Най – ценното достойнство на предлагания тред е неговато изключителна актуалност, целенасоченост и полезност . Та.ой съдържа възможно най – важната и актуална информация по всяка от разглежданите теми .
Кратко съдържание
Тема 1 . Европейският съюз като интеграционен проект
Тема 2 . Право на Европейския съюз
Тема 3 . Институции и органи на Европейския съюз
Тема 4 . Икономически и паричен съюз на Европейския съюз
Тема 5 . Еврозона на Европейския съюз
Тема 6 . Икономическо управление и конкурентноспособност на Европейския съюз/на Еврозоната на Европейския съюз
Тема 7 . Механизми за предотвратяване и преодоляване на кризи в Европейския съюз/в Еврозоната на Европейския съюз
Тема 8 . България и икономическият и паричен съюз на Европейския съюз/ и Еврозоната на Европейския съюз