Европейският съюз, България и конфликтите на 21 век

15.00 лв.

Автор : Борислав Градинаров
Издателство : Бисфрим
ISBN : 9786199075722
Година : 2018
Корица : мека
Страници : 251
Език : български

Описание

В книгата „Европейският съюз, България и конфликтите на 21 век“ са представени 21 различни гледни точки към предизвикателствата, които ни очакват през следващите десетилетия. Авторите са учени, преподаватели, дипломати, военни и специалисти в различни области. На основата на своите експертни знания и практически опит те разкриват различни страни и характеристики на конфликтите на бъдещето.

Много от застъпените от авторите тези и позиции са дискутирани на проведената в СУ„Св. Климент Охридски“ на 18 декември 2017 г. национална конференция, посветена на Европейския съюз, България и войните на 21 век.

Този том с изследвания е и завършващият етап на проекта „България в Европейския съюз (проблеми, рискове и перспективи)“, върху който работят колектив от учени от секция „Социални теории, стратегии и прогнози“ на Института за изследване на обществата и знанието към БАН.

СЪДЪРЖАНИЕ

Първа част. БЪДЕЩЕТО НА ВОЙНИТЕ

ВОЙНАТА И НЕЙНОТО БЪДЕЩЕ – Борислав Градинаров
ВОЙНАТА НА XXI ВЕК – Георги Гергинов
ЦИВИЛИЗАЦИОННИТЕ АСПЕКТИ НА ВОЕННОТО ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ ПРЕЗ 21 ВЕК – Любомир Тодоров
ВЛИЯНИЕ НА ХИБРИДНИТЕ ВОЙНИ И ФАЛШИВИТЕ НОВИНИ КАТО ЧАСТ ОТ ТЯХ – Мариана Тодорова
ЧЕТВЪРТАТА СВЕТОВНА ВОЙНА ВЕЧЕ Е В ХОД – Васил Проданов
ФАКТОРИ, ПРОМЕНЯЩИ ПРИРОДАТА НА БЪДЕЩИТЕ ВОЕННИ КОНФЛИКТИ – Симеон Николов
ЗНАЧЕНИЕ НА ЯДРЕНАТА СИГУРНОСТ ПРЕЗ 21 ВЕК – Недко Тагарев

Втора част. ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ И КОНФЛИКТИТЕ НА 21 ВЕК

НАШЕТО ОСТАРЯЛО ЕВРОПЕЙСКО МИСЛЕНЕ – Теменуга Ракаджийска
РЕАЛНА ЛИ Е ЗАПЛАХАТА ОТ ВОЙНА ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ? – Никола Аврейски
„НЕДОСТРОЕНОСТ“ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ВЪПРОСЪТ ЗА ЕВРОПЕЙСКА АРМИЯ – Иван Кацарски
ОБЩАТА ЕВРОПЕЙСКА ОТБРАНА – ВЪЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ – Захарин Марков
ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ БЕЗ ЕДИННА АРМИЯ НЯМА ПЕРСПЕКТИВА – Иван Мечков
ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ, ВОЙНИТЕ И ТЕХНОЛОГИИТЕ В НАЧАЛОТО НА 21 ВЕК – Ивелина Иванова
СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ В ОБЩАТА ЕВРОПЕЙСКА ПОЛИТИКА НА СИГУРНОСТ – Йордан Начев

Трета част. НОВИ ЗАПЛАХИ ПРЕД СИГУРНОСТТА

ВЪНШНИ И ВЪТРЕШНИ ОПАСНОСТИ ЗА СТАБИЛНОСТТА НА БАЛКАНИТЕ ДНЕС – ИСТОРИЧЕСКИ ПОГЛЕД – Искра Баева
КАК ФАКТОРЪТ „КРИМ“ ВЪРНА НАТО КЪМ ТЕРИТОРИАЛНАТА ОТБРАНА – Пламен Димитров
РАЗЛИЧНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА АЛБАНИЯ ПРИ СЪБИТИЯТА В КОСОВО (1999 Г.) И МАКЕДОНИЯ (2001 Г.) – Боби Бобев
ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ТУРЦИЯ, НАТО И ЕС – И ПЕРСПЕКТИВИ – Мехмед Юмер
ФОРМИ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНОСТ В ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН – Константин Пудин
ЗАЩИТА ОТ БЕДСТВИЯ – МИСИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ – Щерион Джунджуров
ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ПРИЛАГАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДЪРЖАВНИ СТАНДАРТИ ПРИ ХРАНИТЕ – Петър Бодуров

Също може да ви хареса…