Египетските култове в Сердика

34.00 лв.

Автор : сборник

Издателство : ИБЦТ – БАН , Парадигма

ISBN : 9789543264209

Година : 2020

Корица : мека

Страници : 146

Език : български , френски

Изчерпан

Описание

Двуезичният тематичен сборник, издаден по проект на Института за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ към Българска академия на науките (ИБЦТ – БАН) и реализиран със съдействието на Френския институт в България включва 5 статии, които проследяват разпространението на египетските култове в гръко-римския свят, появата им в елинистическа Тракия и имплантирането им в римска Сердика. Хронологическите му рамки обхващат периода от началото на епохата на Елинизма (т.е. края на 4 – началото на 3 век пр. Хр.) до края на римската епоха (4 век сл. Хр.). Статиите са написани от различни специалисти, сред които историци, нумизмати и археолози:

Проф. Л. Брико (Университет Тулуза III Жан-Жорес), „Египетските култове в гръко-римския свят“.

Гл. ас. д-р В. Атанасова (ИБЦТ – БАН), „Египетските култове: от Египет до Сердика“.

Доц. д-р Б. Божкова (НАИМ – БАН), „Египетските култове в Сердика по нумизматични данни“.

Доц. д-р Г. Мавров, К. Салтирова-Павлова (РИМ – София), „За Сердикийския Серапейон – опит за реконструкция“.

Гл. ас. д-р В. Атанасова (ИБЦТ – БАН), д-р С. Василева (НАИМ – БАН), „Изображения на египетски божества с неизвестен произход“.

Сборникът, едновременно със строго научен характер и в научно-популярен формат, се отличава с необичайния си и модерен подход, който има за цел да стигне до по-голям брой и различна по вид публика. Луксозният облик на изданието, висококачествените фотографии и възстановки, статиите, написани от професионални учени го превръщат в желано попълнение за всяка библиотека.