-10%

Екзарх Стефан под „грижите“ на държавна сигурност

18.00 лв.

Автор : Дилян Николчев

Издателство : Военно издателство

ISBN : 9789545095467

Година : 2015

Корица : мека

Страници : 464

Език : български

Описание

Доц. д-p Дилян Николаев Николчев е роден на 18.03.1961 г. в Плевен. Завършил е богословие в Духовна академия (сега Богословски факултет при СУ) през 1986 г., както и право в Правно-историческия факултет (2008) към ЮЗУ. Специализирал е Римско право в Юридическия факултет на СУ. От 1994 г. е преподавател по Църковно право и Устройство и управление на Българската православна църква в Богословския факултет на СУ. Два мандата е ръководител на катедра, председател е на Общото събрание на факултета. Автор е на монографията „Брак, развод и последващ брак в Православната църква“, както и на повече от 100 статии и студии в български и чуждестранни научни издания, специализирани в областта на църковното право.
Проф. д-р Гълъбина Петрова; „Това е цялостен труд, в който много подробно се разглежда личният живот на екзарх Стефан – от ранното детство до смъртта му, в тясно единство с цялостната му църковна и обществена дейност“.
Доц. д-р Павел Павлов: „Едно от основните достойнства на труда е неговата документална стойност. Текстът се основава преди всичко на архивните документи, съхранявани в досието на екзарх Стефан от тайните служби на България – преди и след 1944 г., което е достъпно в Архива на Комисията за разкриване на документите и обявяване на принадлежност на българските граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия“.
Доц. д-р Русалена Пенджекова – Христева: „Считам, че най-голямата заслуга на автора е в балансираната и справедлива оценка за екзарх Стефан, която доказва, че независимо от обществено-политическите и идейните си пристрастия той е личност от изключително значение за процесите, протекли в БПЦ преди и след 9 септември 1944г“.
Доц. д-р Михаил Груев: „Най-ценното в изследването е липсата на предварителна теза и най-вече на предубеденост. Авторът остава фактите и документите да го водят, излага добросъвестно противоречията между тях“. –