-20%

Екологично право – Обща част – Трето преработено и допълнено издание

20.00 лв.

Автор : Георги Пенчев
Издателство : Сиела
ISBN : 9789542841470
Година : 2023
Корица : мека
Страници : 580
Език : български
Код: 9789542841470 Категории: ,

Описание

Настоящото учебно ръководство има предназначението на основа за подготовката на студентите по учебната дисциплина „Екологично право“, респ. „Екологично право: Обща част“, която е необходимо да бъде развивана в хода на лекционния курс и самоподготовката.
Направен е опит за кратко и съдържателно разглеждане на темите от общата част на българското екологично право, като вниманието е насочено, от една страна, към определени общотеоретични екологоправни проблеми, а, от друга страна, към правни институти с по-общо значение за правната защита на околната среда. Изложението е организирано при отчитане на традициите и е своеобразно (скромно) продължение на курса по екологично право на неговия основоположник – акад. Петко Стайнов.
Авторът се надява, че то ще представлява несъмнен интерес не само за студентите, но и за учените и практикуващите специалисти. Настоящото трето преработено и допълнено издание беше обусловено от голямата динамика в развитието на българското екологично законодателство след второто издание на това учебно ръководство през 2019 г.

Също може да ви хареса…