Електронният документ като доказателство в гражданския процес

40.00 лв.

Автор : Ирина Цакова
Издателство : Авангард Прима
ISBN : 9786191609673
Година : 2018
Корица : мека
Страници : 323
Език : български

Описание

В монографията на проф. д-р Ирина Цакова със заглавие „Електронният документ като доказателство в гражданския процес”, С., изд. Авангард Прима, 2018г., се изследва темата, свързана с представянето на електронния документ като доказателство в гражданския процес.
С разработването на този въпрос авторът цели да запознае българския читател, студентите и специалистите по право с въздействието на спецификите на електронните писмени доказателства като източници на информация за правно- и доказателственорелевантните факти  върху принципите на гражданското съдопроизводство и общите правила на доказването в гражданския процес.
За тази цел е направен опит да бъдат изяснени спецификите на понятието „електронен документ“ в контекста на отношението „изявление – материален носител – начин на материализиране на изявлението“  и функционалната връзка между информация и  материален носител. Направено е разграничение между статичен документ и документ с динамичен характер, както и „Съществуващ” и „несъществуващ” документ. Направен е анализ на общите правила на доказването в гражданския процес и доказване с електронни документи, както и анализ на процесуалните действия при посочване и искане за събиране на електронни документи, допускане на електронни документи като доказателствени средства в процеса. Изведени са примерни тeхники за посочване, представяне и събиране на електронни документи.

Също може да ви хареса…