Емоционална регулация при разстройства от аутистичния спектър

12.90 лв.

Автор : Златомира Костова

Издателство : Стено

ISBN : 9786192410797

Година : 2020

Корица : мека

Страници : 128

Език : български

Изчерпан

Описание

Практико-приложният принос на настоящата книга е свързан с разработения и апробиран индивидуален профил за емоционално-ефективно функциониране и развитие при разтройства от аутистичния спектър, както и с въпросника за родители, отглеждащи деца от аутистичния спектър. Книгата е подходяща за професионалисти и обучаващи се в помагащите професии.

Златомира Костова е главен асистент, доктор по психология. Преподавател е в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, катедра „Психология“. Професионалният и опит е свързан с диагностика, консултиране и когнитивно – поведенческа психотерапия на деца, семейства и групи в Института за психично здраве и развитие. Автор е на монографията „Травма и родителстване“, на 4 учебника и над 30 студии и статии в страната и чужбина.