-10%

Енергийната бедност в България: измерения и фактори

10.80 лв.

Автор : Теодора Пенева
Издателство : Академично издателство “ Проф. Марин Дринов „
ISBN : 978-619-245-241-4
Година : 2022
Корица : мека
Страници : 176
Език : български
Код: 978-619-245-241-4 Категория:

Описание

В изследването се прави задълбочен теоретичен и емпиричен анализ на енергийната бедност, като се разглеждат 12 индикатора, включени в препоръките на ЕС и на Обсерваторията за енергийна бедност в Брюксел. Използвани са данни от 2014 до 2019 г. от изследване на НСИ „Наблюдение на бюджетите на домакинствата“ с национално представителна извадка от 3000 домакинства и 7000 души и данни в период от 10 или повече години за налични макроикономически индикатори за доходи и разходи на домакинствата, БВП, инфлация, заетост, цени на енергийни ресурси и др. Резултатите от изследването посочват, че най-адекватна за националните специфики и справедлива линия на енергийна бедност се отнася до 60% от медианата на еквивалентния разполагаем нетен общ доход след (нормативен) разход за енергия.