Енигми и парадигми при някои италиански писателки от ХХ век

20.00 лв.

Автор : Радея Гешева
Издателство : Парадигма
ISBN : 978-954-326-506-0
Година : 2023
Корица : мека
Страници : 276
Език : български

Описание

   Книгата анализира въпроса за женското писане с фокус върху загадъчното присъствие/отсъствие на някои авторки в литературата. Книгата е с интердисциплинарен характер и предлага разрез на италианската действителност от първите десетилетия на посочения период до края му. Представени са емблематични за ХХ век авторки, които често не са включвани в антологиите и учебниците по литература. След проследяване на извънлитературните фактори се акцентира върху различните обособени модуси на писането: на отсъствието в творчеството на Наталия Гинзбург, на тревожността чрез разгръщането на идеята за жените в литературата при Дача Мараини и на провокацията при мистифицирането на авторовата фигура, открояващо се при Елена Феранте.
Съдържание
Уводни бележки
За термините
I глава. ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ НА ЖЕНСКОТО ПИСАНЕ
Таксономия на феминизма по съдържателен признак
Таксономия на феминизма по териториален признак: северноамерикански и средиземноморски
Съвременно състояние на научните изследвания за женското писане в България
Теория на присъствието и употребата
Майчинство и/или ораторство
Наследството на феминизма
Политически практики в женското писане
Тялото — център или периферия
Тяло и пол. Състояния на пишещото тяло. Femina scribens
Типологии на тялото
II глава. ИСТОРИЯ НА ЖЕНСКОТО ПИСАНЕ В ИТАЛИЯ 
Мъжкото писане — женското писане — края на XIX век и началото на XX век
Първа вълна на феминизма: от Обединението на Италия към Обединението на жените
Война или мир, феминизъм или женскост
Манифести на женската мисъл от първата вълна на феминизма
Втора вълна на феминизма в Италия: глас и равноправие
Манифести и общности на женската мисъл от втората вълна на феминизма
Центрове и кръгове на женската мисъл в Италия (списания, вестници, книжарници, общности)
Трета вълна на феминизма в Италия: глобалност или глокалност
Традиция и иновация в италианското женско писане
Италиански специфики на женското писане
III глава. МОДУСИ НА ИТАЛИАНСКОТО ЖЕНСКО ПИСАНЕ
Модус на отсъствието
Модус на тревожността
Модус на провокацията
Заключение
Приложения
Приложение №1: „Реч за жените“
Приложение №2: „Манифест на групата DEMAU“
Приложение №3: „Манифест на „Женски бунт“
Кратък речник на използваните термини
Abstract in English
Abstract in italiano
Библиография
Именен показалец

 

Също може да ви хареса…