Етюди за именната система на българите

16.00 лв.

Автор : Марияна Парзулова

Издателство : Знак 94

ISBN : 978-954-8305-40-2

Година : 2015

Корица : мека

Страници : 208

Език : български

Код: 978-954-8305-40-2 Категории: ,

Описание

Съдържание

Увод

Имената на българите у нас в миналото и днес

Към въпроса за двукомпонентната именна система в българската антропонимия

За фамилините имена, възникнали от прозвища. Името Изгорянков — илюстрация на този тип антропоними

За някои български фамилни имена от турски произход

Фамилните имена на българите — отражение на историята на езика и живота на народа ни

Към проблема на двойните лични имена в българската антропонимия

Модното име в ономастичната практика на съвременен Бургас

Традиция и мода в именуването на българите в края на ХХ — началото на XXI век

Имената на българските преселници и техните потомци в Бесарабия и в Крим

Антропонимният текст — източник на езикова и историческа информация

Динамика на структурните модели на антропонимите на българските преселнички в Русия в периода 1800—1859 г.

Русификация на българската антропонимна система в Украйна

Имената на кримските българи през вековете

Онимни аспекти на бесарабските и кримските българи в езиковите политики на Молдова, Украйна и Русия

За някои фамилни имена на българите в Русия като източник на информация за метрополиите им в България

Структурни модели, функциониращи в антропонимната система на българите в Южна Украйна в миналото и днес

Фамилната система на българите в Бесарабия

За някои имена на българи, носещи белези на чужди антропонимни системи (по документи от архиви в Русия и Румъния през XVIII—XIX век)

Фамилната и родовопрозвищната именна система на българите от село Нова Ивановка (Одеска област)

За фамилните имена с турска етимология на българите от село Делени (Одеска област)

Дихотомията българи : гърци в село Свердлото (Одеска област)

Българското ономастично пространство в Русия през XVIII—XIX век

Езикови следи от преселването на българите в Руската империя

Съкращения