Етюди по история и култура на Волжките българи

13.00 лв.

Автор : Георги Владимиров

Издателство : Изток – Запад

ISBN : 978-619-01-0473-3

Година : 2019

Корица : мека

Страници : 176

Език : български

Описание

Съдържание

П. Павлов. Волжка България през погледа на един доказан изследовател

Към читателите

Темата за Волжка България в българската историческа книжнина до 90-те години на XX в. — eдин проблем с продължение

История и култура на Волжка България — специфики на изворовата база

Явлението „Джагфар Тарихи“. „Продуцирането на авторитети“ по темата „Волжка България“ в историографията и извън нея

В търсене на нова родина: метаморфозите на българското в земите на Средна Волга (VIII—X в.)

Ранните българи на Волга и Новинковската култура — проблеми, хипотези, мнения

Общности и идентичност в мюсюлманския културен модел на Волжка България (X—XIII в.): към въпроса за стратегиите за културна консолидация в българската държава на Волга

Кои са „билерите“ във Волжка България?

Волжка България и Кимакският каганат: перспективи на изследването

За една археологическа находка от Болгар на Волга: Тенгризмът по Средна Волга (VIII—X в.) — между историческия мит и историографския трафарет

Образът на кучето в културата на волжките българи (VIII—XVI в.)

Златно украшение с космогоничен сюжет от Волжка България: история, разпространение, херменевтика

Легендите на Волжка България и Казанското ханство, или за латентните източници на историческа памет по Средна Волга (VIII—XVI в.)

Образование и образованост в културния модел на Волжка България (X—XIII в.)

Едно разпиляно наследство: нови предизвикателства пред изследователите на медицинската култура на Волжка България в XXI в.

Summaries