-10%

ЕФЕКТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДИГИТАЛНИЯ МАРКЕТИНГ В „БИЗНЕС КЪМ БИЗНЕС“ ОРГАНИЗАЦИИ

16.20 лв.

Автор : Мануела Тотева
Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски „
ISBN : 978-954-07-5382-9
Година : 2022
Корица : твърда
Страници : 168
Език : български
Код: 978-954-07-5382-9 Категории: , ,

Описание

Д-р Мануела Тотева е автор, анализатор и лектор в сферата на комуникациите и маркетинга с активна практическа дейност от две десетилетия. През този период участва и управлява проекти и екипи за международни компании от софтуерната индустрия, тежката промишленост, финансите и търговията. Стартира професионалния си път в радио „Алма Матер”, работи като пресаташе на Българската търговско-промишлена палата, след което преминава във вътрешните комуникационни отдели на големи немски корпорации като МЕТРО Кеш енд Кери, Аурубис, САП. Разработва настоящото изследване като докторант в катедра „Комуникация и аудио-визуална продукция” на Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски” с ръководител проф. д-р Теодора Петрова и в Техническия университет в Илменау, Германия, с ръководител д-р Андреас Шварц.
Настоящата монография има за цел да систематизира, обобщи и анализира eфективните методи на дигиталния маркетинг в интеркултурна среда в периода 2017–2021 г., с фокус върху комуникацията „бизнес към бизнес” (B2B) в България и Германия. Изданието осъществява изчерпателен преглед на съвременни теоретични разбирания, като паралелно с това са представени релевантни практически илюстрации, придаващи фактически измерения на материята, за да се потвърди научната и приложната стойност на настоящия труд. Текстът систематизира както обширен набор от актуални научни публикации на български, немски и английски език, така и практически опит от първо лице от източната и западната част на Европейския съюз, усвоен в резултат на възможността на автора да набира емпирични данни в международна среда, осигурена от програма Еразъм+ и собствени консултантски проекти.

Също може да ви хареса…