Жените в българската литература и култура

22.00 лв.

Автор : сборник

Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски “

ISBN : 978-954-07-4363-9

Година : 2018

Корица : мека

Страници : 526

Език : български

Описание

Настоящият сборник е резултат от националната интердисциплинарна научна конференция „Жените в българската литература и култура“, проведена на 20 и 21 октомври 2016 г. в Софийския универститет „Св. Климент Охридски“. В него са събрани изследвания, свързани с историята на жените в различни области на обществото, културата и изкуството. Целта е да отрази възможно най-пълнокръвно спектъра на женското социално, политическо, професионално и културно присъствие в широк диапазон от българската култура и история — от Възраждането до наши дни. Сборникът обединява усилията на изследователи от различни университети, културни институции и професионални звена. По този начин той адекватно репрезентира научното поле, свързано с изследванията на историята на жените днес у нас.
Разкриването на нови и неизвестни факти от българското обществено поле, задълбоченото осмисляне на редица проблеми и оригиналните интерпретации на художествени творби с авторки жени от различни области на изкуството, открояват текстовете като приносни в полето не само на изследванията върху историята на жените, но и на цялата ни социална и културна история.