ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ ЖАНРОВЕ В РАДИОТО

15.00 лв.

Автор : Лъчезар Точев
Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски „
ISBN : 978-954-07-5661-5
Година : 2023
Корица : мека
Страници : 148
Език : български
Код: 978-954-07-5661-5 Категории: , ,

Описание

Лъчезар Точев (1962–2021) завършва Девета френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“ в София. Възпитаник е на Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Радиожурналистика“. Работил е в Българското национално радио – в Главна редакция „Полюси“, като водещ на предаването „Хора, пътища, автомобили“. Постъпва във Факултета по журналистика и масова комуникация през 1993 г. като редовен асистент. Дългогодишен преподавател е в катедра „Радио и телевизия“ във ФЖМК, един от най-добрите специалисти по радио у нас. Дисертацията му е на тема „Интерпретация на социалните факти чрез радиожанровете на информацията“, защитена през 2013 г., с която става доктор в направление „Обществени комуникации и информационни науки“. Научните му публикации са посветени на изследване на новините в радиото, на мястото на радиото сред останалите медии, на разпространението на информацията в съвременните канали за комуникация. Сред дисциплините, които преподава на студентите във ФЖМК, са „Радиожанрове“, „Учебно радиостудио“, „Комуникационни умения (радио)“. Два пъти е бил директор на Университетското радио „Алма Матер“ – при създаването му като кабелно радио през 1993 г. и от 2001 г. в продължение на 5 години. Катедра „Радио и телевизия“ го номинира за генерален директор на БНР през 2001 г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор ……………………………………………………………………………… 7
Предварителни думи на автора …………………………………………….. 9
Информационен кръговрат …………………………………………………. 20
Система създател – Система източник – Система приемател …….. 20
Медиите ………………………………………………………………………………….. 24
Кодова система ………………………………………………………………………… 25
Жанровете ……………………………………………………………………………. 30
Типология на жанровете ………………………………………………………….. 30
Кое е първично – жанрът или формата ……………………………………… 41
Жанровете на информацията ……………………………………………………. 44
Новините ………………………………………………………………………………… 46
Информация и памет …………………………………………………………………. 48
„Какво?“ и „Къде?“ ……………………………………………………………………. 50
„Кой?“ ………………………………………………………………………………………. 55
„Кога?“ ……………………………………………………………………………………… 56
„Как?“ ……………………………………………………………………………………….. 56
Кореспонденцията …………………………………………………………………… 57
Информационното интервю …………………………………………………….. 61
Новинарските информационни емисии …………………………………….. 66
Степенуване на информацията …………………………………………………… 72
Подбор на информацията …………………………………………………………… 74
Приоритети на съдържанието …………………………………………………….. 75
Приоритети на формите …………………………………………………………….. 80
Сюжети за новините ………………………………………………………………….. 83
Художествено-публицистични жанрове ………………………………. 86
Портретно интервю …………………………………………………………………. 86
Структура и конструиране на жанра …………………………………………… 88
Подготовка на интервюто …………………………………………………………… 88
Избор на събеседник …………………………………………………………………. 88
Репортажът ……………………………………………………………………………… 91
Фейлетонът ……………………………………………………………………………… 92
Фантазийна интерпретация ………………………………………………………. 110
Някои стилистични фигури ……………………………………………………. 112
Ирония ……………………………………………………………………………………. 113
Сравнения и епитети ……………………………………………………………….. 115
Стилистично повторение …………………………………………………………. 115
Хумор ……………………………………………………………………………………… 116
Пародия ………………………………………………………………………………….. 116
Алегория …………………………………………………………………………………. 117
Сатира …………………………………………………………………………………….. 118
Сарказъм ………………………………………………………………………………… 120
Гротеска …………………………………………………………………………………. 120
Аналитични жанрове ………………………………………………………… 122
Коментар ……………………………………………………………………………….. 122
Структура и изграждане на жанра …………………………………………….. 122
Степен на въздействие ……………………………………………………………… 123
Коментарно интервю ……………………………………………………………… 126
Илюстративни жанрове …………………………………………………….. 127
Журналистическа анкета ………………………………………………………… 127
Структура и конструиране на жанра …………………………………………. 128
Форми на съдържанието ………………………………………………………….. 131
Монтаж …………………………………………………………………………………… 135
Комуникативната интенция ……………………………………………………… 136
Фичър ……………………………………………………………………………………. 138
Журналистически фичър ………………………………………………………….. 140
Художествен фичър …………………………………………………………………. 143
Заключение ………………………………………………………………………… 144
Използвана литература ……………………………………………………… 146

Също може да ви хареса…