-10%

Залогът на търговско предприятие

21.60 лв.

Автор : Георги Валентинов Георгиев

Издателство : Сиела

ISBN : 9789542836698

Година : 2021

Корица : мека

Страници : 464

Език : български

 

Описание

Монографията е посветена на едно от най-модерните обезпечения, което досега не е било обект на самостоятелно изследване в българската правна литература – залогът на търговско предприятие. Тя предлага цялостен анализ на теоретичните предизвикателства и практическите проблеми при учредяването и реализацията на залога на търговско предприятие, който позволява на заложния кредитор да изпълни върху целия обособен имуществен комплекс на търговеца.

Анализирани са основните елементи, засягащи обезпечението, което се отличава от всички други видове обезпечения – съставът на заложеното предприятие и обхватът на заложното право върху елементите от него. Отделено е внимание на съдържанието на заложното право. Разгледани са различните правомощия на заложния кредитор преди и след пристъпване към изпълнение, както и редът за реализация на залога – предпоставките за пристъпване към изпълнение, видовете вписвания и значението им, способите за изпълнение върху заложеното търговско предприятие. Направен е анализ на последиците – за търговеца и по отношение на заложеното имущество, както и различните основания за погасяване на заложното право.