-10%

ЗАПАДНИЯТ МОДЕЛ НА УПРАВЛЕНИЕ В ЕГЕЯ – ФРАНКИ И ВЕНЕЦИАНЦИ (XIII – XV ВЕК)

27.00 лв.

Автор : Никола Дюлгеров
Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски „
ISBN : 978-954-07-5802-2
Година : 2024
Корица : твърда
Страници : 450
Език : български

Описание

Д-р Никола Дюлгеров е възпитаник на Френската езикова гимназия във Варна. Завършва специалност „История“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. През 2004 г. спе-циализира в Янинския университет, Гърция. В периода 2006 – 2012 г. е учител по история в IX ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“, София. През 2007 г. защитава докторска дисертация, а от 2010 г. е преподавател в Историческия факултет на Алма матер. Научните му интереси са насочени към Средновековието, кръстоносните походи, средиземноморските страни и латинските държави и владения на Балканите. Член е на Асоциацията на византинистите и медиевистите в България.
Монографията проследява създаването на кръстоносните държави и венецианските владения в Егея. Накратко са представени политическото раз-витие на Латинската империя и Морейското княжество и основните етапи във формирането на Венецианска Романия.Проучването е фокусирано върху устройството и функционирането на западните управленски модели, пренесени от франки и венецианци на Балканите и в Егея. Разгледани са степента на феодализиране и влиянието му върху формирането на обществената структура в различните владения. Очертани са рамките и са показани основните характеристики на църковната и военната организация в тях. Проследени са отношенията между завоеватели и завоювани, фазите, през които преминават, и степента на интеграция. В изследването се правят сравнения между двата модела (на франки и венецианци) и отделни техни особености, обяснени са причините за приликите и разликите помежду им.
Съдържание
ВЪВЕДЕНИЕ 7
I. СЪЗДАВАНЕ И ПОЛИТИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
НА ЛАТИНСКАТА ИМПЕРИЯ  19
I.1. Византия в края на XII и началото на XIII век  19
I.2. Създаване на Латинската империя  32
I.3. Политическо развитие (1205 – 1261)  41
I.4. Създаване и политическо развитие на Морейското княжество 61
II. УСТРОЙСТВО И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЛАТИНСКАТА ИМПЕРИЯ (ИМПЕРАТОРСКИ ДОМЕН)  87
II.1. Управлението в Латинска Романия  87
II.2. Феодализация в императорския домен  162
II.3. Църквата 173
II.4. Войска и военна организация 185
II.5. Отношения между латинци и местни жители в императорския домен  198
III. КНЯЖЕСТВО МОРЕЯ 207
III.1. Устройство и функциониране на Морейското княжество  207
III.2. Феодализация в Морея  244
III.3. Църквата 254
III.4. Войска и военна организация 275
III.5. Отношения между франките и местните жители в Морея  283
IV. ВЕНЕЦИАНСКА РОМАНИЯ  299
IV.1. Формиране на Венецианска Романия 299
IV.2. Устройство и функциониране  310
IV.3. Феодализация във венецианските владения  340
IV.4. Църквата 349
IV.5. Войска и военна организация 365
IV.6. Отношения между венецианците и местните жители в колониите 380
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 405

Също може да ви хареса…