Западноевропейска литература. Част първа

50.00 лв.

Автор : Симеон Хаджикосев

Издателство : Сиела

ISBN : 978-954-28-1187-9

Година : 2012

Корица : мека

Страници : 756

Език : български

 

Изчерпан

Описание

Симеон Хаджикосев. Западноевропейска литература. Част първа. Литература и култура на Средновековието и Ренесанса

 

Първата част от многотомната поредица на проф. д.ф.н. Симеон Хаджикосев „Западноевропейска литература“ обхваща обширен период от европейската история между началото на новата ера и началото на Английската буржоазна революция (1642—1649). Както подсказва подзаглавието, в него са отразени главните културни събития от двете големи исторически епохи, които cмe приели да назоваваме Средновековие и Ренесанс.

Два са структуроопределящите модуси на книгата, предназначена основно за студенти хуманитаристи, но също така и за широк кръг от читатели — постъпателният развой на европейската култура във времето и особеностите на съответния етнокултурен ареал. За епохата на Ренесанса,когато националните култури са по-ясно обособени, акцентът е положен върху развоя на италианската, френската литература, но също така и иберийската литература (испанска и португалска), както и на немската и английската литература. Във връзка с личността на Еразъм Ротердамски е обособена и отделна глава „Северен Ренесанс“.