ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ

7.90 лв.

Издателство : Сиби

ISBN : 978-619-226-114-6

Година : 2019

Корица : мека

Страници : 320

Език : български

Код: 978-619-226-114-6 Категории: ,

Описание

В сборника е представена нормативната уредба на обществените отношения, свързани със създаването, обработването и съхраняването на класифицирана информация, както и условията и реда за предоставяне на достъп до нея.

Поместени са и нормативните актове, уреждащи правото на достъп до обществена информация и защитата на физическите лица при обработването на лични данни и достъпа до тях.