ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

6.90 лв.

Издателство : Сиби

ISBN : 978-619-226-115-3

Година : 2019

Корица : мека

Страници : 248

Език : български

Код: 978-619-226-115-3 Категории: ,

Описание

1. ИЗДАНИЕ
КЪМ 8 МАРТ 2019 Г.

В сборника е поместен Общият регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) (GDPR), който се прилага от 25 май 2018 г.

С регламента се определят правилата по отношение на защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, както и правилата по отношение на свободното движение на лични данни.

Регламентът се прилага пряко във всички държави членки и създава редица нови задължения, както за органите на публичната власт, така и за всички, които в процеса на дейността си обработват лични данни.

Поместен е и Законът за защита на личните данни.