Защо война?

24.00 лв.

Автор : Алберт Айнщайн, Зигмунд Фройд
Издателство : Парадигма
ISBN : 978-954-326-502-2
Година : 2023
Корица : твърда
Страници : 256
Език : български

Описание

„Защо война?“ на Алберт Айнщайн и Зигмунд Фройд е съставена от разменените между тях две писма под формата на публичен дебат върху правото и силата, войната и мира, национализма и културата. С нея те не печелят Нобелова награда за мир, нито пък възпират човечеството от война. Тя всъщност е разочарование за Айнщайн и носи неудовлетвореност на Фройд. В продължение на деветдесет години е един от най-критикуваните текстове на убедения психоаналитик.

Защо тогава тази книга продължава да се преиздава на всички езици и остава във фокуса на разгорещени дебати и до днес, свързани с новите парадигми на афективния обрат? Какво всъщност ни казва Фройд? Ще ни спаси ли психоаналитичният дискурс от наклоността да се самоза­черкнем? Какво още друго и различно ни разкрива този особен писмовен обмен между гениалния физик и дълбинния психолог за интелектуалното минало на междувоенна Европа и институциите на новия ѝ пацифизъм? За разума и неговите идеали, за хуманизма на индивидуалното съзнание, за тъмните сили на несъзнаваното? Тези въпроси и търсените отговори са в сърцевината на предговора и послеписа на българското издание на „Защо война?“.

Книгата „Защо война?“ се публикува в целостта си за първи път на български език. Настоящото издание включва:
1. Предговор от Снежана Дими­трова, основан на непознати архивни документи, осветляващи средата, в която въпросният епистоларен обмен става възмо­жен, както и на дискусията около „Защо война?“ в социалните и хуманитарните науки;
2. „Защо война?“ в превод на Даниела Дечева;
3. Послепис на Яня Йерков, даващ нов и разли­чен психоаналитичен прочит на кореспонденцията между Фройд и Айнщайн.

ЗА АВТОРИТЕ:

Алберт Айнщайн и Зигмунд Фройд, които промениха света ни.

Д-р Даниела Дечева е германист, главен асистент в катедра „Европеистика“, Философски факултет, Софийски университет „Климент Охридкси“. Води курсове по история и култура на немскоезичните страни, специализирана терминология на немски език, история на европейската култура XX век.

Д-р Снежана Димитрова e историк, доцент по нова и съвременна балканска история в катедра „История“, Правно-исторически факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград. Води курсове по история и микроистория, война и травма, член е на F.E.R. Eurethno – Ehnologie et Historiographie Européennes.

Д-р Яня Йерков е професор по славянски литератури в Първи римски университет „Ла Сапиенца“, психоаналитичка лаканианка, член на Directoire de l’Association Lacanienne Internationale.

Изданието се посвещава на деветдесетата годишнина на де­бата между Айнщайн и Фройд от лятото и есента на 1932 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕДГОВОР – Снежана Димитрова
За контекста и историята на „Защо война?“  /9
I. Условията и обстоятелствата /9
1. Институцията, Айнщайн и „Защо война?“ /16
2. Методът, новата интелектуална история на Европа и „Защо война“ на Фройд /38
II. Заключение: „Защо война?“ и новите парадигми на войната и мира /65
Бележки /79
Библиография /190

ЗАЩО ВОЙНА?
Писмо от Алберт Айнщайн до Зигмунд Фройд – Капут, край Потсдам, 30 юли 1932 г. /201
Писмо от Зигмунд Фройд до Алберт Айнщайн – Виена, септември 1932 г. /207

ПОСЛЕПИС – Яня Йерков
Проблемът  /229
Какво всъщност казва Фройд /231
Анализът на войната в психоаналитичната клиника след Фройд /236
Войната като дискурс /238
Унищожителният ефект от определена употреба на научното знание /239
Разпръсната сегрегация /241
Сегрегация и разделение /245
Бележки /246
Литература /252

Също може да ви хареса…