-10%

За знания в „чуждина“ (XVIII–XIX в.)

18.00 лв.

Автор : Румяна Радкова

Издателство : Академично издателство „Проф. Марин Дринов“

ISBN : 978-954-322-979-6

Година : 2019

Корица : твърда

Страници : 456

Език : български

Код: 978-954-322-979-6 Категории: ,

Описание

Българското национално училище, което поради историческите условия се създава едва през втората половина на XIX в., не може да осигури средно и висше образование за своя интелигенция от модерен тип. Почти до Освобождението то е представено от начални и основни училища, което принуждава българите да постъпват в чуждестранни учебни заведения.

Чрез оригинални извори в книгата са изследвани механизмите за осведомяване на българското общество при тогавашните комуникации и изолация в Османската империя за програмите, условията за постъпване, средствата, коикито са необходими, и др. в училища извън родните земи. Анализират се източниците на издръжка и сумите, нужни за обучението в училищата на различните градове. Описва се пътуването на българските деца, юноши и девойки, до съответните страни, което поняго продължава с месеци. Представя се емоционалният и психологически шок на младежите от изостаналата ориенталска провинция при първия сблъсък с новата среда, начин на обличане, кухня, учебни изисквания. Българчетата трябва да се адаптират и да намерят своето място в новите условия. За да навлязат в чуждия език и наваксат пропуските в обучението и особено във възпитанието си, те полагат огромни усилия. Младите организми трудно издържат на напрежението, а в някои страни и на суровия климат, и много от тях боледуват и умират. Въпреки огромните трудности и лишения българчетата успяват да се включат в работата на европейските слависти, да запознаят чуждата общественост с миналото с на своя народ, с неговия език, бит и култура и съвременни политически амбиции, да защитят мястото му в европейската култура.

Това е книга за личностните и менталните страни във формирането на новобългарската интелигенция и обучението й в „чуждина“, както Р. Жинзифов нарича страните, където учат българчетата. Тя е изследване на сложната и болезнена трансформация на цялата нация в процесите на модернизация при навлизане в Новото време.

Съдържание

За новото в тази книга

Първа глава. Интерес към чужди учебни средища

Устна разгласа са средни и висши училища

Писмата като източник на информация

Българският периодичен печат — ново средство за осведомяване

Учащите се и политическите интереси към българите

Втора глава. Източници на финансиране

Издръжка с лични и частни средства

Обществено финансиране

Обучение със стипендии

Трета глава. Далеч от дома

Дългият път към „чуждина“

Сблъсък с „различната“ среда

Израстване в новите условия

Заключение

Резюме на английски език