-10%

За началата на университетската интелектуална традиция

18.00 лв.

Автор : Олег Георгиев
Издателство : Академично издателство “ Проф. Марин Дринов „
ISBN : 978-619-245-301-5
Година : 2023
Корица : твърда
Страници : 184
Език : български

Описание

Представените в  книгата текстове са елемент от един общ контекст, който ги обединява смислово: университетската интелектуална традиция. Тази традиция обаче не е единствено плод на енергичността и съчетанието на интелектуалната активност на няколко емблематични за Средновековието автори (или не само това), нито е следствие от решение на папската или императорската власт, въпреки че тяхната властова санкция е била необходимо звено от историята на университетите. Тя се е оформяла в продължение на векове и за превръщането ѝ в реалност са способствали множество – исторически, политически, социални, културни и пр., фактори. Механизмите на тяхното действие обаче често остават неясни и препятстват разбирането ѝ, което е довело след себе си до противоречиви оценки за средновековната култура и образованост като цяло. Затова ще предложа на вниманието на читателя размишление върху четири теми, които имат отношение към интелектуалната история на Средновековието и дават възможност да получим представа за начина на мислене на средновековните автори. Книгата ще бъде полезна за всички, които се интересуват от интелектуалната история на Средновековието, от възникването и развитието на средновековния университет.

Също може да ви хареса…