-10%

За смисъла на догадките. Сборник в чест на доцент д-р Румяна Евтимова

15.30 лв.

Автор : съставители – Румяна Парашкевова, Ангелина Вачева

Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски “

ISBN : 978-954-07-4911-2

Година : 2020

Корица : твърда

Страници : 252

Език : български

Описание

СЪДЪРЖАНИЕ

Думи за начало (Ренета Божанкова) / 7

Валери Стефанов – Библиотеката и пожарът / 9

Ангелина Вачева – Гордостта на един плебей. Естествено право и свобода в кореспонденцията на Валентин Жамре-Дювал и Анастасия Соколова / 19

Денка Кръстева – „Приказка за златното петле“ и историософията на Пушкин за Петербургското царство / 32

Румяна Парашкевова – Наблюдения върху особен тип парентеза в повествованието на ,,Бащи и деца“ / 52

Радослава Илчева – Демон Мороз / 66

Николай Нейчев – Достоевски: към проблема за фантастичното („Братя Карамазови“ в контекста на Пушкиновата „Дама пика“ и Гоголевия „Нос“) / 77

Христо Манолакев – Между естетизацията и наркозата (Самоубийството на Анна Каренина) / 91

Ивайло Пеев – ,,Диагнози на любовта“ от доктор А. П. Чехов / 102

Валя Крумова – Баладни мотиви в творчеството на Иван Бунин / 116

Пламен Панайотов – Цветовой алфавит Набокова и парадоксы Витгенштейна / 127

Ренета Божанкова – Литературното изследване и инструментите на дигиталната хуманитаристика (За колоремата ,,лилав“ в творби на руския модернизъм) / 136

Амелия Личева – Културни наслоения в женското аз на Марина Цветаева / 146

Таня Галчева – „… Животът е осмислена и целенасочена работа“. Размисли върху някои писма на К. В. Флоровска до Г. В. Флоровски / 151

Зоя Иванова – Към семантиките на понятието еготекст / 162

Галина Георгиева – Изкуството като начин ,,да се преживее правенето на вещта“ (По Виктор Шкловски и Дзига Вертов) / 175

Ноеми Стоичкова – Документалистика и идеология (Из епистоларно-критическите сюжети от 50-те години на ХХ век. Трета част) / 191

Димо Димов – Градът като любов към жена / 202

Наталья Черняева – Концептуализация собаки в цикле „Наши“ Сергея Довлатова / 210

Дечка Чавдарова – Етническите стереотипи в римейка на Николай Коляда „Dreisiebenas (Тройкасемеркатуз) или Пиковая дама“ / 222

Константина Пунева – Обучението по руска литература през призмата на онлайн ресурсите / 235

Пролет Паунова – Добри думи / 243

Избрана библиография на доцент д-р Румяна Евтимова / 247