За християнския празник Богоявление и неговото отбелязване в Калофер

18.00 лв.

Автор : Живко Лефтеров
Издателство : Нов български университет
ISBN : 978-619-233-269-3
Година : 2023
Корица : мека
Страници : 138
Език : български

Описание

   Настоящата монография е първото цялостно изследване за отбелязването на Богоявление в Калофер. Въз основа на разнообразна изворова база и съществуващата историография по въпроса са разгледани богослужебните практики и народните обичаи, свързани с празника, както и доколко традицията е оригинална и доколко – повлияна, най-вече в периода на комунистическата власт, стремяща се да подмени и да изличи неговата религиозната същност. Избраният от автора интердисциплинарен подход вписва Богоявление и неговото отбелязване в Калофер в по-големия контекст на религиозния живот в Пловдивска епархия и като цяло на БПЦ през отделните периоди от модерната и съвременна българска история. Не на последно място се търси отговор на въпроса защо точно отбелязването на Богоявление, а не на друг християнски празник е толкова важно за жителите на града. Разбира се, внимание е отделено и на популярното мъжко ледено хоро, кога в действителност се появява то и защо предизвиква толкова полярни реакции.
Съдържание
Предговор
Богоявление: църковно богослужение, народни обичаи, обредност
Религиозност и отбелязване на Богоявление в Калофер до установяването на тоталитарната власт
В прицела на атеистичната пропаганда и възпитание: БКП срещу религиозните празници и традиции
Случаят Калофер: Богоявление и новата социалистическа празнично-обредна система
Възстановеният празник: между богослужебната традиция и нововъведенията при обичаите
Обобщение
Именен показалец
Цитирани източници
Благодарности

Също може да ви хареса…