-10%

ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ НА ДЕЦАТА В ГОРНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ – ВЪЗПИТАТЕЛНИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ АСПЕКТИ

16.20 лв.

Автор : Берджухи Йорданова
Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски „
ISBN : 978-954-07-5720-9
Година : 2023
Корица : мека
Страници : 214
Език : български
Код: 978-954-07-5720-9 Категории: , ,

Описание

Гл. ас. д-р Берджухи Йорданова е преподавател във Факултета по педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Основните ѝ научноизследователски интереси са в областта на здравното и екологичното образование и възпитание, училищната хигиена, неформалното образование и теорията на възпитанието. Автор е на самостоятелна монография, помагало, антология, учебник и на над 70 студии и статии в сборници и списания в България и чужбина, като част от тях са в съавторство. Участвала е в над 20 национални научноизследователски проекта.
Здравословното хранене на децата в горна училищна възраст, като едно от основните направления на училищната хигиена, е особено актуален проблем през XXI век, когато все повече се разпространява наднорменото тегло и затлъстяването сред учениците в България.
Книгата е посветена на здравословното хранене на децата в горна училищна възраст от възпитателна и образователна гледна точка. Представят се особеностите в здравето, храненето и физическото развитие на учениците; факторите, влияещи върху храненето; актуални данни от изследвания на храненето, наднорменото тегло и затлъстяването; европейски и национални политики, свързани с храненето на учениците, и др. Анализират се данни от проведено емпирично изследване сред децата в горна училищна възраст и сред учителите, въз основа на което е разработен концептуален модел за здравословно хранене.
Главното предназначение на тази монография е да подпомогне педагогическите специалисти в придобиването на по-голяма увереност в укрепването и опазването здравето на учениците чрез информиране, организиране на събития, личен пример и др., както и мотивиране на децата да усвояват актуални знания, да развиват умения и да спазват принципите за здравословно хранене и здравословен начин на живот.
Съдържание
Увод / 7
Първа глава
Храненето на децата в горна училищна възраст в контекста на здравословното им развитие – същност, фактори и актуални тенденции
Здраве и развитие на децата в горна училищна възраст / 11
Хранене на учениците / 36
Фактори, влияещи върху храненето и теглото на учениците / 60
Актуални данни от изследвания на храненето, наднорменото тегло и затлъстяването сред учениците / 66
Втора глава
Политики за здравословно храненe и здравна култура в горна училищна възраст с фокус към възпитанието и образованието Европейски и национални политики, свързани с храненето на учениците / 73
Здравна култура и развитие на умения за здравословно хранене у учениците / 91
Образователни и възпитателни аспекти на здравословното хранене на учениците / 97
Трета глава
Емпирично изследване на възпитателните и образователните аспекти на храненето на децата в горна училищна възраст
Организация и методика на емпиричното изследване / 103
Анализ на данните от емпиричното изследване / 107
Концептуален модел на здравословното хранене на децата в горна училищна възраст / 152
Обобщение, изводи и заключение / 158
Литература и източници от интернет / 169
Приложения / 175

Също може да ви хареса…