-10%

Златоструят в преводаческата дейност на старобългарските книжовници

19.80 лв.

Автор : Анета Димитрова

Издателство : Авалон

ISBN : 978-954-9704-36-5

Година : 2016

Корица : мека

Страници : 453

Език : български

Описание

„Златоструят” е сред най-забележителните паметници на средновековната българска книжнина. Съставен по инициативата на цар Симеон, той цели да представи най-доброто от творчеството на св. Йоан Златоуст и се радва на голяма популярност в Славянското средновековие. Книгата изследва широк спектър от езикови черти на най-архаичната част от пълната редакция на Златоструя, откроява преводаческите му особености и отделя специално внимание на гръцките паралели.
Д-р Анета Димитрова преподава старобългарски и старогръцки език в СУ „Св. Климент Охридски“, автор е на монографията „Синтактична структура на преводната агиография“ (2012) и на редица статии върху старобългарската преводна книжнина.