Злато и бронз. Метали, технологии и междурегионални контакти на територията на Източните Балкани през Бронзовата епоха

50.00 лв.

Автор : сборник

Издателство : НАИ с музей – БАН

ISBN : 978-954-9472-60-8

Година : 2018

Корица : твърда

Страници : 600

Език : български

Изчерпан

Код: 978-954-9472-60-8 Категории: , ,

Описание

Злато и бронз. Метали, технологии и междурегионални контакти на територията на Източните Балкани през Бронзовата епоха.

Съдържание

Въведение

В памет на Иван Панайотов и Здравко Цинцов

И. Гърков. Рудодобив и устойчиво развитие на община Крумовград

С. Александров, Б. Хореш, Г. Платнер, Х. Попов, Я. Димитрова, К. Чукалев. Предговор

Х. Попов. За Ада тепе и неговата роля в създаването на тази книга

Метали, технологии и контакти

E. Маринова, П. Георгиев, Б. Де Купере. Природната среда и нейното ползване от човека през Бронзовата епоха на територията на България

К. Димитров, Р. Стойчев. Източнобалканското пространство като източник на благородни и цветни метали от Праисторията до Античността

З. Цинцов. Дълго пазените „благородни“ тайни от алувиалните седименти. Речното злато в днешна България

Т. Шьолнер. Миньорството като професия в Праисторичека Европа

С. Александров. Ранната и Средна бронзова епоха в българските земи: хронология, периодизация, културни контакти и находки от благородни метали

Ж. Василева, П. Минков. Културни влияния и далечни контакти през III хил. пр. Хр.

А. Попеску, Р. Маргиту. Находки от злато от III—II хил. пр. Хр. от Южна Румъния

Р. Блаженару. Металургия на медта през Ранната и Средната бронзова епоха в северната част на Долнодунавския регион

Б. Несел, Е. Перницка. Появата на калаения бронз в Югоизточна Европа през III—II хил. пр. Хр.

У. Пауъл, А. Банкоф, А. Мейсън, Р. Матур, А. Булатович, В. Филипович. Източници на калай и регионална търговия през Бронзовата епоха в Югоизточна Европа: данни от калаени изотопи

Р. Краус. Средната бронзова епоха по долното течение на река Дунав

Т. Христова. Колективни находки и метални комплекси по Долния Дунав през Късната бронзова епоха

А. Йокенхьофел. Леене и коване през Бронзовата епоха в България

Г. Нехризов, Ю. Цветкова. Бронзовата епоха в Източните Родопи

Х. Попов, А. Йокенхьофел. Златната мина от Късната бронзова епоха на Ада тепе

П. Пенкова, М. Мехофер. Съкровището от Вълчитрън: технология на производство

Е. Перницка. Химически състав на златните предмети от Вълчитрънското съкровище

М. Стефанова. Дисковете от тип Вълчитрън: някои аспекти на тяхната интерпретация и на културните връзки през II хил. пр. Хр. в Тракия

Б. Хореш, Р. Юнг. Мрежи и културни контакти с Егея

Р. Юнг. Вòини и оръжия в Центалните и Източни Балкани

М. Василева. Брадви скиптри от Късната бронзова епоха

П. Павук. Тракия, Троя и Анатолия. Троя и контактите й с Балканите

Л. Лещаков. Металургията на Източните Балкани и контактите с Централна Европа и Северното Черноморие през втората половина на Късната бронзова епоха

Т. Стоянов, Б. Бориславов. Моделът на преход към епохата на желязото в Тракия

Обекти и находки

С. Александров. Селищна могила Езеро

В. Николов. Селищна могила Караново

Я. Бояджиев, К. Бояджиев. Селищна могила Юнаците

М. Стефанова. Селище от Ранната бронзова епоха Михалич

Д. Димитрова. Могилен гроб от Ранната бронзова епха до с. Камен, община Сливен

С. Илиев. Надгробна могила от Раннобронзовата епоха близо до гр. Меричлери, Югоизточна България

С. Александров. Могилен гроб от Ранната бронзова епоха до с. Трояново, Радневско

И. Илиев, С. Бакърджиев. Могилен гроб от Ранната бронзова епоха до с. Дражево, Ямболско

Р. Георгиева, К. Ников, Р. Христова. Могилни гробове от Ранната бронзова епоха до с. Венец, Карнобатско

С. Александров. Могилен некропол от Ранната бронзова епоха Горан-Слатина

С. Александров, М. Христов. Колективни находки от Ранната бронзова епоха от района на Петрич, Югозападна България

М. Христов. Археологически обекти от Бронзовата епоха край с. Дъбене, Карловско

С. Александров. Колективни находка от Ранната бронзова епоха от Шумен

К. Лещаков. Селищна могила Гълъбово

Т. Христова. Ритуален комплекс от Средната бронзова епоха при с. Биково, община Сливен

М. Валентинова. Колективна находка от Табашката пещера, Ловеч. Средна бронзова епоха

К. Чукалев. Колективна находка от Еменска пещера

Л. Конова. Колективна находка от Панайот Хитово

С. Александров, Т. Христова, М. Маринов. Колективна находка от района на Свищов

С. Александров. Могилен гроб от от Средната бронзова епоха до с. Овчарци, община Раднево

Б. Бориславов. Изворово — селище и некропол от Бронзовата епоха в Южен Сакар

К. Чукалев, Я. Димитрова. Вълчитрънското съкровище

Л. Лещаков. Колективната находка от Побит камък

Л. Лещаков. Колективната находка от калъпи от с. Сокол, Новозагорско

Д. Дамянов. Колективната находка от калъпи от с. Могилица, Смолянско

Б. Бориславов. Могилен некропол в местността Лилово, община Девин, Западни Родопи

Е. Божинова, А. Андонова. Крепостта Драгойна

Х. Попов. Ада тепе до Крумовград, Източни Родопи

С. Александров. Селище от Късната бронзова епоха при Копривлен

Б. Атанасов, И. Кулов, Ф. Щокхамер. Селище от Късната бронзова епоха край Бресто, с. Баня, община Разлог

С. Александров, Г. Иванов, Т. Христова. Селище и некропол от Бронзовата епоха при с. Балей

Б. Атанасов. Селище от края на Бронзовата епоха на Големия остров в Дуранкулашкото езеро

Т. Христова, С. Танева. Колективна находка от Семерджиево, Русенско

Т. Христова, С. Танева. Колективните находки Върбица I и Върбица II

Я. Димитрова, Д. Дилов. Колективна находка от Черковна

Е. Божинова. Кладенец от Късната бронзова епоха в Пловдив

Т. Христова, В. Петрова. Селище от края на Късната бронзова епоха при Чепинци, София

Каталог

Библиография