Иванка Акрабова-Жандова. In memoriam

15.00 лв.

Автор : сборник

Издателство : НАИ с музей – БАН

ISBN : 978-954-92395-8-4

Година : 2009

Корица : мека

Страници : 346

Език : български

Код: 978-954-92395-8-4 Категории: , ,

Описание

Съдържание

За Иванка Акрабова-Жандова с обич и уважение

М. Ваклинова, И. Щерева. Биография на Иванка Акрабова-Жандова

Подбрана библиография на трудовете на Иванка Акрабова-Жандова

Т. Тотев. Иванка Акрабова-Жандова и преславската рисувана керамика

Ст. Иванова. Между два свята: човекът на границата на плейстоцена и холоцена

Ана Радунчева. Познанието през праисторическата епоха

Zl. Goceva. Maron — les rois-pretre des kikones ou le pretre d’Apollon
Зл. Гочева. Марон — цар-жрец на Аполон или цар на киконите (резюме)

В. Герасимова. Портретът на един тракиец

Здр. Димитров. Вертикални подпори с канелирана украса от римската колония Улпия Ескус

Сн. Горянова. Украса на сандъче от Провадия

П. Георгиев. За характера на „обект №31“ в Плиска

Я. Димитров. Рисунка-графит „Оранта“ от Плиска

В. Вичков. Новооткрити печатчета от Плиска

В. Плетньов. За датировката на ранносредновековните прорезни накрайници или висулки

Р. Рашев. Още за елена като символ в Първото българско царство

С. Станилов. Наблюдения по формирането на орнаменталната система в българската художествена керамика от IX—X в.

С. Бонев. Преславската резба върху кост (стари нови находки)

Т. Балабанов. Костена апликация с изображение на слон от Велики Преслав

П. Димитров. Рогчета-амулети от Дворцовия център на Велики Преслав

Г. Илиева. Две находки от фонда на Археологическия музей във Велики Преслав

А. Джурова. Един неизвестен стихирар от края на X в. (Предварителни бележки)

В. Григоров. Новооткрит печат на цар Петър и царица Мария от Плиска

И. Йорданов. Новооткрит печат на Стефан, митрополит на Йоанопол (70-те години на X в.)

Е. Евтимова. Занаятчийски изделия от Велики Преслав (X—XIV в)

М. Манолова-Войкова. Нови данни за керамичното производство във Велики Преслав

Л. Дончева-Петкова, Т. Тихов. За един тип кръстове-енколпиони и производството им в Средновековна България

В. Нешева. Бронзов катинар със зооморфно изображение от църквата „Св. Никола“ в Мелник

Д. Косева. Ктиторски надпис с името на митрополит Макарий II (1806—1817)

И. Гергова. Най-ранната икона на Захари Зограф

Б. Томова. Икона „Св. Богородица Неувяхваща роза“ от църквата „Св. Никола“ в Мелник