-10%

Играта като образователен елемент в чуждоезиковото обучение

17.10 лв.

Автор : Илка Бирова

Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски “

ISBN : 978-954-07-5131-3

Година : 2021

Корица : мека

Страници : 296

Език : български

Изчерпан

Описание

Илка Бирова е доцент д-р в Катедрата по руски език на Софийския университет„Св. Кл. Охридски“. Нейните научни интереси са в сферата на чуждоезиковата методика и приложните аспекти на превода. Автор е на редица научни публикации, издадени у нас и в чужбина. Настоящата монография е първото комплексно изследване на играта като образова­телен феномен в чуждоезиковото обучение. То е реализирано на основа­та на руския език като чужд, преподаван на деца и възрастни в българска езикова среда.

Книгата е предназначена за изследователи в сферата на лингводидактиката, за учители и преподаватели по руски и други чужди езици, за педагози и психолози, докторанти и студенти – за всички, които се интересуват от огромния потенциал на играта и нейното място в съвре­менното чуждоезиково обучение.