Идентификация на човек по признаците на външността му

20.00 лв.

Автор : Пламен Митев
Издателство : Атеа букс
ISBN : 9786197624137
Година : 2022
Корица : мека
Страници : 228
Език : български

Описание

Настоящият труд „Идентификация на човек по признаците на външността му“ е пръв по същността си у нас. В него са разгледани и систематизирани всички актуални възможности, в това число и технически, за идентификация на човека по неговите общофизически, анатомични и функционални признаци. Представени са методиките и съвременните технически и софтуерни средства за изготвянето на словесни описания на издирвани от МВР лица и идентифициране на трупове с неустановена самоличност, както и за извършването на идентификационни криминалистични изследвания в областта на портретните експертизи. В тази насока са разгледани и възможностите на биометричните автоматизирани системи. Книгата е предназначена основно за: експерти-криминалисти и вещи лица; разследващи и оперативно-издирвателни органи; юристи в областта на наказателното правораздаване; на студенти от юридическите факултети и курсанти от Академията на МВР.

Авторът д-р Пламен Митeв от 2003 г. и понастоящем работи в системата на МВР. Притежаващ богат практически опит като експерт-криминалист, има и редица специализации в областта на съдебните експертизи. През 2019 г. защитава дисертационен труд в областта на лицевата идентификация. Научните му интереси са насочени към криминалистическата техника и изследването на различни видове комуникационни устройства за нуждите на разкриването и разследването на престъпления.

 

СЪДЪРЖАНИЕ
Увод
Глава I
Характеристика на теорията за идентификация на човек по признаците на външния му вид.
1. Същност и характеристика на теорията за криминалистическата идентификация.
2. Криминалистическо учение за признаците на външния вид на човека – словесен портрет.
3. Общофизически и анатомични признаци на външния вид на човека.
4. Функционални признаци външния вид на човека.
5. Съпътстващи признаци и особени белези на външния вид на човека.
Глава II
Идентификация на човек по признаците на външността му.
1. Възможности за промяна на признаците на външния вид на човека и тяхното влияние при идентифицирането на лицата.
2. Методика и технически средства за съставяне на словесен портрет по описание на признаците на външния вид на човека.
3. Разпознаване на лице в процеса на разследване и разкриване на престъпленията.
4. Експертна идентификация(експертиза) на човек по признаците на външния му вид.
Глава III
Идентификация на човек чрез използване на функционални признаци на външния вид и с помощта на биометрични автоматизирани системи за идентификация.
1. Идентифициране на човек с помощта на функционалните признаци на външния вид. Идентификация на глас.
2. Биометрична идентификация на човека по признаците на външността му.
3. Съвременни биометрични идентификационни системи използвани в международната практика.
Заключение
Литература

Също може да ви хареса…