-10%

Идеята за проза

17.10 лв.

Автор : Джорджо Агамбен

Издателство : Критика и хуманизъм

ISBN : 9789545872310

Година : 2020

Корица : мека

Страници : 198

Език : български

 

Описание

„Идеята за про­за“ е една от най-оригиналните книги на Агамбен. Тя се състои от няколко де­сетки текста („Идеята за проза“ е името само на един от тях) в неопределен жанр, най-близо до есето, посветени на основните неща, или места, които изграждат света на човешкото. От друга глед­на точка: състои се от нестандартни във висша степен опити да се дефини­рат основните категории на хумани­тарните и социалните науки. От трети ъгъл, книгата надхвърля полето на философското, за да стъпи отвъд и без това невинаги ясно откроения ръб с литературата. В четвърти аспект книгата е вид експеримент, който заличава не само границите между жанрове дискурси, но и опитва да разоре междата, деляща текста и визуалното (съпроводена е с цветни илюстрации).
Вероятно най-великолепната страна на тази книга е, че почти всеки текст в нея застава пред нас като загад­ка, а самото мислене започва да се очертава като способност да се създават и решават загадки.
„Идеята за проза“, тази философско-литературна книга, би била ряд­ко, предизвикателно преживяване за всеки, който не може без ху­манитаристика или фикция.
Съдържание на книгата:
Праг 13

I

Идеята за материя 23

Идеята за проза 27

Идеята за цезура 33

Идеята за призвание 39

Идеята за Единствения 41

Идеята за диктат 47

Идеята за истина 51

Идеята за Муза 57

Идеята за любов 61

Идеята за изучаване 63

Идеята за незапомнимо 71

II

Идеята за власт 77

Идеята за комунизъм 83

Идеята за политика 89

Идеята за справедливост 93

Идеята за мир 95

Идеята за срам 101

Идеята за епоха 107

Идеята за музика 111

Идеята за щастие 119

Идеята за детство 121

Идеята за Страшния съд 129

III

Идеята за мислене 133

Идеята за име 137

Идеята за загадка 143

Идеята за мълчание 151

Идеята за език I 155

Идеята за език II 157

Идеята за светлина 163

Идеята за явление 165

Идеята за слава 169

Идеята за смърт 179

Идеята за пробуждане 181

Праг

Защита на Кафка срещу тълкувателите му 191