Изборен кодекс

12.90 лв.

Издателство : Сиби
ISBN : 978-619-226-227-3
Година :  2022
Корица : мека
Страници : 496
Език : български

Код: 978-619-226-227-3 Категории: , ,

Описание

8. издание
към 10 август 2022 г.

1. Конституция на Република България (извлечение)

2. Решения на Конституционния съд

3. Изборен кодекс

4. Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление

5. Закон за политическите партии

6. Закон за събранията, митингите и манифестациите

Информационно приложение
І. Извадки от международни договори (ВДПЧ, МПГПП, КЗПЧОС, Харта на основните права на ЕС)
ІІ. Актове на правото на Европейския съюз (списък с данни за публикацията)
ІII. Закон за местното самоуправление и местната администрация (извлечение)
IV. Закон за Конституционен съд (извлечение)
V. Правилник за организацията на дейността на Конституционния съд (извлечение)
VІ. Наказателен кодекс [престъпления против политическите права на гражданите] (извлечение)

VII. Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците (извлечение)

Също може да ви хареса…