ИЗБРАНИ СТАТИИ

18.00 лв.

Автор : Петко Венедиков

Издателство : Петко Венедиков

ISBN : 9786197469295

Година : 2022

Корица : мека

Страници : 188

Език : български

Описание

Съдържание

Васил Петров. Статиите на проф. Венедиков – пример за полезна наука … 7

1931
Гражданско дружество и имуществена общност … 9

1932
Допустим ли е искът за незаконно обогатяване срещу държавата?
(Членове 37 и 39 от Закона за бюджета, отчетността и предприятията и тълкуването,
което им дава Върховният касационен съд) … 27

1934
Бележки върху чеиза и зестрата по действащото право у нас … 48

1935
Даренията между годеници и чл. 317, ал. 3 на Закона за наследството … 76

1935
Суперфиция и собственост върху постройка в чуждо място … 93

1940
Положение на кредиторите при делбата … 109

1940
Може ли да бъде упражнено правото на изкупване по закона при продажбата
на наследствени права? … 128

1942
По въпроса за злоупотреблението с правото … 133

1945
Длъжна ли е жената да следва мъжа си? … 150

1971
Тежестта на доказването при иск за платено недължимо … 162

1994
Прехвърляне на наследствен имот или на дял от наследствен имот (чл. 76 ЗН) … 166

***
Библиография на трудовете на проф. Петко Венедиков … 176

Също може да ви хареса…