-10%

Извършители на насилствени престъпления

24.30 лв.

Автор : Стоян Узунов
Издателство : Сиела
ISBN : 9789542843429
Година : 2023
Корица : мека
Страници : 364
Език : български

Описание

Целта на настоящия научен труд е извеждането на актуални характерни особености от личностно-криминологичен и социално-демографски тип на извършителите на насилствени престъпления, което да спомогне за усъвършенстването на дейността по противодействие, разследване и разкриване на този тип престъпна дейност.

Изведените в настоящото изследване научнообосновани препоръки ще могат да послужат като база за прилагането на полезни модели и практики, както и за реализацията им в дейностите на служебните лица,  пряко ангажирани в борбата с насилствената престъпност.

Тази книга е предназначена за широк кръг потребители от централните и териториални служби на Министерството на вътрешните работи. Особено полезна ще бъде за разследващите полицаи от МВР, за всички магистрати от Съдебната система,  служителите на ГДО и ГДИН при Министерството на правосъдието, обучаемите от всички категории в Академията на МВР, както и за всички хора, имащи интерес към засегнатата проблематика.

Този труд съдържа теоретични обобщения и решения на значими научни и приложни проблеми, които съответстват на съвременните постижения на наказателноправната и криминологичната теория и представляват значителен и оригинален принос в науката.

Проф. д.ю.н.  Борис Велчев

Авторът на този труд притежава задълбочени теоретични знания по специалността и категорична способност за самостоятелно научно изследване.

Проф. д-р Веселин Вучков

Също може да ви хареса…