-5%

Изгубената AFRICA SACRA . Късноантичната християнска Северна Африка – IV – VI в.

26.60 лв.

Автор : Румен Ж. Бояджиев

Издателство : Парадигма

ISBN : 9789543264827

Година : 2022

Корица : мека

Страници : 512

Език : български

Описание

Изгубената AFRICA SACRA . Късноантичната християнска Северна Африка – IV – VI в.
Западните провинции Africa Proconsularis , Numidia , Byzacena  и Mauretania : история , християнски  урбанизъм , епископи и  “ светли жени “ .
Издание на Центъра за славяно – византийски проучвания “ Проф. Иван Дуйчев “ при СУ “ Св. Климент Охридски „. Studia Slavico – byzantina et mediaevalia europensia , vol. XII
Тази книга цели да разгърне по-детайлна картина на ур­ба­нис­тич­ното развитие и християнския живот в част от провинциите на Северна Африка от четвъртото приблизително до края на шестото столетие.

Защо именно „Изгубената Africa Sacra“?
Християнството от Северна Африка повлиява позитивно на развитието на цялото западно латинско християнство в условията на Късната Античност. Безвъзвратната загуба е, че под напора на арабите периодът на мощното африканско християнство (като идеи, представители и епископска институция) приключва някъде след средата на VII в. – за разлика от останалия латински християнски свят. Ореолът и примерът обаче са увековечени. Африканската църковна структура е уникална: към 257–258 г. тя наброявала към 150 епархии. Според актите на Събора в Картаген от 411 г. вече броят клонял някъде към шестстотин. В един ранен период в някои отношения християнска Африка била далеч по-напред от Апенините.

Какви цели си постaвя тази книга?
На първо място да запознае читателя с различни аспекти от развитието на може би най-богатата римска провинция (провинции) в африканския „рог“ от IV в. насетне за един период от около двеста – двеста и петдесет години.

Също може да ви хареса…